Logo FSK Gbelan

História FSK Gbelan

V roku 1969 pozbierala Aurélia Polesňáková (*1928 - †2017) v Záhorskom regióne folklórne zvyky, ľudové piesne, tance a novovzniknutou folklórnou skupinou vytvorila program „Krása životu.“ Druhým dramaturgickým počinom bol obsiahly program „Gbelská svadba.“ Premiéra a konala v roku 1970 a s týmto programom prejazdili široké okolie - v rámci republiky i mimo nej: účinkovali i v moravských Tvrdoniciach, v Čechách aj v Rakúsku. Po Aurélii Polesňákovej sa v roku 1976 stali umeleckými vedúcimi manželia Kovalovskí, ktorí boli i aktívnymi tanečníkmi. Začala sa spolupráca s miestnou dychovou hudbou Naftárka pod vedením Ladislava Čárskeho a za výdatnej pomoci Severína Šteflíka. Fsk pracovala pri ZZK ROH n. p. Nafta Gbely. Z folklórnej skupiny sa stal súbor Naftár, ktorý úspešne reprezentoval nielen vtedajšiu spoločnosť Nafta Gbely, ale hlavne obec Gbely. Boli to desiatky vystúpení v rámci obce, okresu, kraja i republiky. V rokoch 1979, 1980 s úspechom vystupovali na Západoslovenských folklórnych a mierových slávnostiach na Myjave a v rokoch 1981, 1983, 1985 na Folklórnom festivale vo Východnej. S nadšením boli prijaté aj ich vystúpenia pri príležitosti Dňa baníkov v družobnom Grimmene a Gommerne vo vtedajšej NDR. Súbor niekoľkokrát nahrával v rozhlase a vystupoval v televízii, napríklad v pásme „Vjej, vjetríčku, po dole“ v réžii choreografa, muzikanta a metodika Cyrila Zálešáka.

Najväčší úspech mali členovia súboru s pásmom Gbelská zábava a Fašiangy, ktoré bolo pretkané veselými záhoráckymi pesničkami, slovom a tancami. Veď tance ako Kovárska, Širákový, Fľaškový, čardáše: Nepi, Jano, Do sce pjeknú ženu mjet, Zavrc sa mi, cérečko v choreografii Anny Kovalovskej sa zachovali dodnes a mnohé z nich sa tancovali vo folklórnej skupine i naďalej. Vo funkcii vedúcej folklórnej skupiny pracovala i Eva Zajíčková.

Veľký rozbeh pre skupinu znamenal rok 2000. Pod vedením organizačnej vedúcej Jany Morávkovej, programovej vedúcej Aurélie Polesňákovej, choreografky Mgr. Andrey Budajovej folklórna skupina nadobúda nový dych. Jej repertoár oživilo dvojhodinové pásmo „Rok na dedine“. Folklórna skupina Gbelan za túto dobu absolvovala stovky vystúpení na Slovensku i v zahraničí. V roku 2002 sa prvý krát zúčastnila celoslovenskej súťaže s pásmom Dožinky.

V roku 2006 odovzdala Jana Morávková organizačné vedenie Mgr. Slavomírovi Brutovskému (neskôr riaditeľovi Domu kultúry), ktorý v tejto funkcii zotrval do roku 2013. Počas tohto času pôsobili vo folklórnej skupine aj manželia Kohútoví, nielen ako aktívni tanečníci, ale Ján Kohút i ako scenárista a dramaturg. O titul Laureát – najlepšia folklórna skupina na Slovensku, bojovala skupina Gbelan niekoľkokrát. V roku 2005 s pásmom Pýtanie nevesty, v roku 2008 s pásmom Na hody ve Gbelech a v roku 2011 s pásmom Stavanie mája. Autorom pásiem bol Ján Kohút, kapelník Jozef Štvrtecký, choreografia Mgr. Andrea Hrnčiríková - Budajová, ktorá činnosť v skupine ukončila v roku 2016.

Od januára 2014 je vo funkcii organizačného vedúceho Ján Bolebruch.

Webhosting sponzoruje webhosting.inet.sk Grafika a implementácia Vladimír Kormančík