Logo FSK Gbelan

Regrúti

V pásme Regrúti Vás Folklórna skupina Gbelan zavedie do nedávnej minulosti. V piesňach a tancoch predstaví život predkov, ich zvyklostí, radosti, zábavi, i žalosti. Hlavne ukáže, koľko lásky, citu, ukladali do ľudovného umenia, ktoré sa žial zo súčasného života vytráca. Vo vystúpení sa 18 roční chlapci na zábave ľúčia piesňami a tancami so svojmi mamičkami, frajerkami, milými pred odchodom na dvojročnú a trojročnú povinnú základnú vojenskú službu. Táto udalosť ako mnohé iné, zvlášť na dedinách, padne do zabudnutia, lebo povinná vojenská služba bola u nás zrušená. Ostanú len spomienky na regrútov s regrútskymi perami - pestrými stuhami, pripnutími na klopňách kabátov, ako symbol zdatného, zdravého chlapa. Takto vyzdobení chlapci chodili po dedine, vo sviatočnom dni do kostola na muziky, zábavy až pokiaľ nedostali výzvu "kartu" od vojenskej správy narukovať na výcvik.

Trvanie: 30 - 35 minút

Webhosting sponzoruje webhosting.inet.sk Grafika a implementácia Vladimír Kormančík