FSK Gbelan termíny vystúpení v roku 2018

  • 12.5.2018 – Kátov - Kvetinové dni
  • 23.06.2018 – Gbely – Gbelská paráda
  • 04.08.2018 – Vrádište – Ukončenie žatvy
  • 6.10.2018 - Stupava – Dni zelá
  • 17.10.2018 – Gbely – Stretnutie naftárov dôchodcov
  • 18.10.2018 – Gbely – Dom pokojnej staroby
  • 20.10.2018 – Prievaly – Obecné slávnosti
  • 07.12.2018 – Gbely – Adventná dedinka