FSK Gbelan termíny vystúpení v roku 2019

  • 3.2.2019 – Záhorská Bystrica – Záhorácky festival
  • 5.3.2019 - Gbely - Fašiangové pásmo
  • 30.04.2019 – Gbely – Stavanie mája
  • 18.05.2019 – Skalica – Trdlofest
  • 26.05.2019 - Smrdáky - otvorenie kúpeľnej sezóny
  • 22.06.2019 – Gbely – Gbelská paráda
  • 28.10.2019 - Gbely - Vystúpenie k mesiacu úcty k starším
  • 06.12.2019 – Gbely – Adventná dedinka