FSk Gbelan

Folklórna skupina Gbelan pôsobí od roku 1969, takže prednedávnom oslávila 50 rokov svojej činnosti.

V posledných rokoch sa skupina viac zamerala na piesne z Gbelov zo zborníkov Dr. Janka Blahu – Záhorácke pjesničky. V týchto zborníkoch je veľa piesní, ktoré v súčasnosti Gbelania už nepoznajú. Je potrebné vrátiť ich do života, či už vydaním zborníka Gbelských pjesniček alebo vydaním CD.
Okrem publikovaných ľudových piesní sa v Gbeloch spievali a spievajú ďalšie piesne, ktoré je potrebné zachovať v písomnom a hudobnom prevedení pre budúce generácie.

V súčasnosti sa teda Folklórna skupina Gbelan zamerala na obnovenie ľudových piesní, ktoré sa spievali v Gbeloch a niektoré boli zaznamenané začiatkom 50-tych rokov minulého storočia. S týmto Folklórna skupina Gbelan pokračuje aj v súčasnosti. Postupne do repertoáru pridávajú ďalšie piesne zaznamenané z okolitých obcí, napr. Kútov či Petrovej Vsi.

Skupina pracuje pod Správou mestského majetku Gbely, má vlastnú hudobnú zložku a celú skupinu vedie Ján Bolebruch.