FSK Gbelan termíny vystúpení v roku 2017

 • 28.2.2017 – Gbely - Dom pokojnej staroby
 • 28.04.2017 – Gbely - Stavanie mája pred MsÚ
 • 27.05.2017 - Bukovec – folklórne slávnosti
 • 24.06.2017 – Gbely - Gbelská paráda
 • 18.06.2017 - Šaštín-Stráže – folklórny festival Mikroregiónu Šaštínsko
 • 9.9.2017 – Rohatec – Za Rohatcem za dedinú
 • 10.09.2017 – Podbranč – hodové slávnosti
 • 30.09.2017 - Gbelské hodové slávnosti
 • 08.10.2017 – Gbely - súťažná prehliadka folklórnych skupín
 • 15.10.2017 – Gbely - Mesiac úcty k starším
 • 19.10.2017 – Gbely – Dom pokojnej staroby
 • 05.12.2017 – Gbely – Adventná dedinka